Tanıtım

Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2011 yılında kurulan Psikoloji Bölümü, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini (47) kabul etmiştir.   

Lisans eğitiminin süresi dört yıldır. Bölümümüzün lisans programı, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki ana ders grubunu içermektedir. İlk iki yıl temel alanları ve kuramları kapsayan zorunlu derslerin ağırlıkta olduğu programımızda Üçüncü ve Dördüncü sınıfta zorunlu derslerin sayısı azaltılmış ve öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik olarak tercih yapabilecekleri uygulama ağırlıklı seçmeli derslere yer verilmeye çalışılmıştır. Programımızda Genel Biyoloji, Sosyal Antropoloji ve Ekonomi gibi psikoloji ile ilişkili alan dışı derslere de öğrencilerimize çok yönlü bir bakış açısı kazandırmak amacıyla yer verilmiştir. Bilgisayar kullanımı gerektiren dersler de lisans müfredatına eklenmiştir.

Bölümümüz toplam 3 öğretim üyesi ve 1 Öğretim Görevlisi ile çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca bölümümüz adına Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) ile farklı üniversitelerin Psikoloji lisansüstü programlarında eğitimlerini sürdüren 4 araştırma görevlimiz bulunmaktadır.

Bölümümüz temel psikoloji kuram ve yöntem bilgisine sahip, psikolojinin farklı alanlarında etik değerler doğrultusunda yetkinlikle hizmet veren, toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilincine sahip mezunlar vermeyi hedeflemektedir. Psikoloji Bölümü lisans programından mezun olan öğrenciler psikolojinin belli bir alanında lisans-üstü eğitim yapabilmekte, Sağlık, Adalet ve İçişleri Bakanlığı gibi devlet kurumlarının yanında, eğitim, sanayi ve endüstri kuruluşları gibi pek çok farklı sektörde çalışabilmektedirler.